how to make a website
Mobirise

Yritys

Windelligence on perustettu vuonna 2012 kehittämään erikokoisia tuulivoimapuistoja Suomessa. Kohdealueena ovat harvaan asutut alueet, joissa on saatavilla tarvittavat verkkoliitynnät sekä riittävät tuulisuusarvot. Näiden kolmen asian täyttyessä puistoprojekti on sijoittajille kiinnostava.

Visio

“Uusiutuva energia on halvin mahdollinen energialähde ja tämän vuosisadan vaikuttavin yksittäinen ympäristöteko. Se generoi hyvinvointia ympäri maailman ja tasapainottaa kansantalouksia.”

Energian tuotannon muutos antaa aluetalouksille uuden mahdollisuuden selvitä tulevaisuuden haasteista, sillä uusiutuva energia on paras mahdollinen lähde varmistamaan halvin sähkö

Uusiutuva energia edistää kestävämpää maapalloa, vahvistaa taloutta sekä on seuraava askel kohti sivistyneempää maailmaa. Maapallolla on jo yli vuosisata teollistumista takana, jonka aikana on käytetty luonnonvaroja ja tuottaen kasvihuonepäästöjä yli planeetan kantokyvyn ilman huolta huomisesta. Suurin osa kasvihuonepäästöistä johtuu energian tuotannosta. Nyt ihmiset ja erityisesti politiikot ovat heränneet huomaamaan, että on viimeinen hetki pysäyttää tai edes hidastaa ilmastonmuutosta, mutta samalla he ovat huolissaan energiamuutoksen aiheuttamista kustannuksista. Windelligence käyttää hankkeissaan parasta käytettävissä olevaa tuulivoimalatekniikkaa, jolla saavutetaan halvin tuotetun sähkön omakustannushinta

Windelligence

tuottaa ympäristöystävällistä sähköä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rakennamme tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ihmisten kannalta järkeville paikoille. Tällä hetkellä kehityksen alla on lukuisia puistoja ympäri maan. Tähän päivään mennessä Windelligence on kehittänyt toteutukseen saakka jo yli 250 megawattia tuulivoimaa. 

Kasvot yrityksen takana

Windelligence kehittää projektit “valmis rakennettavaksi” -vaiheeseen, jossa luvitukset ovat lainvoimaisia ja sitovia, mittavat tuulimittaukset on tehty sekä kaikki projektin kannalta tärkeät sopimukset ovat olemassa.

Tiimimme

Jaakko Leppinen
Senior developer, omistaja ja perustaja

Vastuualueena hankkeiden johtaminen, tekninen kehitys ja suhdetoiminta hankkeen eri osapuolten välillä

LinkedIn profiili : Jaakko
Email : jaakko.leppinen(at)windelligence.com
Puh: +358 40 1881 297 

Ard de Poot
Commercial manager ja omistaja

Vastuualueena tuulivoimaloiden toimittajavalinta ja rahoittajasuhteet

LinkedIn profiili : Ard
Email : ard.de.poot(at)windelligence.com
Puh: +31 6 1504 6325 

Anne-Mari Leppinen
Business Development Manager

Vastuualueena markkinointi ja uudet toimialat sekä taloushallinto.

LinkedIn profiili : Anne-Mari 
Email : aml(at)windelligence.com  
Puh: +358 40 9383 653 
Osoite

Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Y-tunnus: 2549717-2

Yhteystiedot

Ota yhteyttä