free site maker

Sijoittajille

Hyppää mukaan luomaan parempaa huomista ja hyödy samalla itse.

Miten toimimme?

Windelligence kehittää projektit “valmis rakennettavaksi” vaiheeseen, jossa luvitukset ovat lainvoimaisia ja sitovia, mittavat tuulimittaukset on tehty sekä kaikki maanvuokrasopimukset, verkkoliityntäsopimukset jne. on lukittu. 

Sopimukset ja myynti

Riippuen projektin koosta, markkinatilanteesta ja potentiaalisen rahoittajan kiinnostuksesta, Windelligence voi sisällyttää mukaan PPA- (sähkönmyynti) ja BRP (sähkötasehallinta) -sopimuksen sekä pankki/pääomalainan.

Toteutus

Windelligence voi myös rahoittajan niin halutessa lähteä projektin fyysiseen toteutukseen mukaan kumppanina aina puiston tuotannon alkamiseen saakka.

Joukkorahoitus 

Sijoita päästöttömään energiantuotantoon joukkorahoituksen kautta. Voimme tarjota kohdennetuille tuulipuistoprojekteille joukkorahoitusta kumppaniverkostomme kautta.

Mobirise

Miten sijoittaja hyötyy?

Sijoituksena tuulivoimala on erinomainen valinta.

01.

Ekologista

Sijoittaminen lähes päästöttömään tuulivoimaan on ekoteko, mutta samalla taloudellisesti kannattavaa.

02.

Kannattavaa

Teknologian kehityksen myötä tuulivoimalla tuotetun energia hinta on laskenut viime vuosina voimakkaasti, kun tuulivoimaloiden tuotantokyky on kasvanut ja tekninen käyttöikä pidentynyt.

03.

Vakaata

Tuulivoima mahdollistaa sijoittajalle hyvää tuottoa alhaisella riskillä, joka tarjoaa tasaista tuottoa sijoittamalleen pääomalle suhdanteista riippumatta.

Osoite

Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Y-tunnus: 2549717-2

Yhteystiedot

Ota yhteyttä